Pašlaik Free Riga kā iniciators vai partneris ir iesaistīts 5 projektos:
# STUN (Social Temporary Use Network);
# "Kultūras plānošana kā metode sociālai inovācijai pilsētā" (Cultural Planning as a Method of Urban Social Innovation);
# COME:ON:
#
"Alternatīvās būvju atdzīvināšanas vienības ALT/BAU" (Alternative Building Activation Units);
# Kompass.
Vairāk info par šiem projektiem tiks papildināts vēlāk.