Free Riga piedāvā darbu
augošā sabiedriskā organizācijā,
kas dibināta 2014. gadā.

Atalgojuma apjoms ir atkarīgs no pieredzes,
atbildības, darbības veida, apjoma un
efektivitātes, vidēji 600–900 eiro mēnesī.

Zemāk atradīsi darbu, Free Riga mērķu
un darbības aprakstus.


Vēlamies papildināt komandu jau maijā!


Darbu apraksti!

Telpu apsekošana un sagatavošana lietošanai.
Pienākumi: jāpiesaista dažādi tehniski speciālisti (ārpakalpojumu veicēji) un jāseko līdzi, lai darbi tiktu veikti laicīgi, kvalitatīvi un par atbilstošām izmaksām. Ilgstoši neizmantotām ēkām laika apstākļu ietekmes dēļ var rasties tehniski defekti, tādēļ šī pienākuma veicējam jābūt pieredzējušam speciālistam vai uzņēmumam, kas garantē šāda pakalpojuma kvalitatīvu izpildi.

Darbs ar rezidentiem.
Pienākumi: jāapkopo telpu potenciālo rezidentu pieteikumi, jāpalīdz tiem piemeklēt atbilstošas telpas, jāaizpilda standarta līgumi, jāiepazīstina rezidenti ar telpu lietošanas noteikumiem un jāpieskata, lai tie tiek ievēroti, jāuztur komunikācija ar rezidentiem, jāiesaista tos kopīgās īpašuma uzlabošanas un koncepcijas attīstīšanas pasākumos. No telpu rezidentu komplektācijas, izvietojuma un darbības ir atkarīga kopējā atmosfēra, tādēļ komunkācijai ir jābūt maksimāli draudzīgai, saprotamai, strukturētai un precīzai.

Darbs pie projektiem.
Pienākumi: jāiesaistās ēku atdzīvināšanas un pagaidu lietošanas koncepcijas izstrādē un jānodrošina, lai izstrādātā koncepcija tiek realizēta gan organizējot dažādus pasākumus un iesaistot tajos rezidentus, apkaimes iedzīvotājus, speciālistus un ārpakalpojumu sniedzējus, gan piesaistot resursus vietējās un starptautiska mēroga sadarbībās ar ieinteresētajām personām, organizācijām, uzņēmumiem un institūcijām.

Komunikācija.
Pienākumi: jānodrošina, lai ziņas par Free Riga aktivitātēm un iespēju izmantot konkrētas telpas maksimāli precīzi un par zemām izmaksām saniegtu potenciālo telpu lietotājus apkaimēs, kurās ir atvērtas tukšās ēkas, citur Rīgā, Latvijā un vēl plašākā mērogā.

Tehniskie darbi.
Pienākumi: visādi palīgdarbi ēkās un ārpusē: logu iestiklošana, atslēgu nomaiņa durvīm, apgaismojuma ierīkošana, starpsienu būvēšana, špaktelēšana, krāsošana, santehnikas darbi, flīzēšana. Aicinām pieteikties speciālistus specifiska profila darbiem.


Norādi kādus no aprakstītajiem

pienākumiem Tu vēlies darīt,

pievieno savu CV, un atsūti

mums savu motivācijas aprakstu

līdz 22. aprīlim – info@freeriga.lv


Free Riga mērķu
un darbības apraksts!

Free Riga mērķis ir atvērt Rīgas tukšās ēkas un dot iespēju tajās realizēt mākslas, radošās un sabiedriskās aktivitātes, veicinot dažādu Rīgas pilsētvides teritoriju un kultūras jomu aktivizēšanos.

Free Riga vienojas par īpašumu pagaidu lietošanu sabiedriskai darbībai, kamēr tiem nav cita pielietojuma, palīdz uzlabot īpašuma tehnisko stāvokli, piemeklē rezidentus, atver telpas darbnīcām, pasākumiem, birojiem, dzīvošanai un daudz kam citam par pieejamu budžetu, kā arī pieskata, lai īpašumi tiktu izmantoti droši un atbilstoši ieplānotajai koncepcijai. Free Riga sadarbojas ar privātīpašniekiem, Rīgas domi un citām institūcijām. Free Riga darbību līdzfinansē tukšo ēku rezidenti.

Pēc vairāku īpašumu veiksmīgas atvēršanas (Zunda dārzs, D27, Lastādija un Tallinas ielas kvartāls) potenciālo rezidentu un ieinteresēto īpašnieku skaits aug, tādēļ paplašinām komandu, lai uzsāktu jaunus tukšo ēku lietderīgas izmantošanas projektus.