Multifunkcionālā zāle


Abi zāles gali tiks norobežoti ar starpsienām. Līdz ar to pieejamās zāles platība būs aptuveni 400 m2. Aiz vienas no starpsienām tiks iebūvēts WC, kas būs pieejams arī no zāles puses.


Zāle piemērota apjomīgu pasākumu norisei.


Aicinām pieteikt gan atsevišķus pasākumus, gan pieteikties tiem, kas vēlētos zāli izmantot regulāriem pasākumiem, apsaimniekojot to kopīgi ar citiem.