Sansusī māja

Telpas savā paspārnē ir paņēmuši festivāla "Sansusī" organizatori
Tehniskā telpa (nav pieejama)Telpas koncertiem, izrādēm un citiem pasākumiemSansusī koncertzāle