Automazgātava


Bijusī automazgātava. Blakus darbojas Maker space (ar instrumentiem aprīkota atvērtā darbnīca profesionālu amatnieku un programmētāju vadībā).


Piemērota Maker space paplašinājumam, kā arī dizaina objektu, žurnālu un grāmatu, mākslas priekšmetu, apģērbu, apavu veikalam, kafejnīcai, ēdnīcai, pasākumiem, studijai vai cita veida darbībai, kas ir atvērta apmeklētājiem.

Ēkā ir elektrība. Ir WC, bet jāatjauno ūdens pieslēgums pašiem, kā arī telpu iekšējais remonts, logu un durvju nomaiņa (ja nepieciešams), jumta remonts utt jāveic pašiem.