Garāža (sarkanā)


Bijusī noliktava ar pagrabu. Savienota ar eju uz blakus garāžu (pelēko) un iebūvēta mazāka telpa, kuras sienas drīkst nojaukt.


Piemērota pasākumiem, kafejnīcai, dizaina objektu, žurnālu un grāmatu, mākslas priekšmetu, apģērbu, apavu veikalam, kafejnīcai, ēdnīcai, studijai vai cita veida darbībai, kas ir atvērta apmeklētājiem.

Iespējams ņemt kopā ar blakus garāžu (pelēko).

Ēkā ir elektrība. Ja ir nepieciešama WC, tad jāiebūvē, jāizveido ūdens un kanalizācijas pieslēgums pašiem, kā arī telpu iekšējais remonts, durvju nomaiņa, logu iebūve (ja nepieciešams) utt jāveic pašiem.