Garāža (pelēkā)


Bijusī garāža ar bedri. Savienota ar eju uz blakus garāžu (sarkano).


Piemērota pasākumiem, dizaina objektu, žurnālu un grāmatu, mākslas priekšmetu, apģērbu, apavu veikalam, kafejnīcai, ēdnīcai, studijai vai cita veida darbībai, kas ir atvērta apmeklētājiem.

Iespējams ņemt kopā ar blakus garāžu (sarkano).

Ēkā ir elektrība. Ja ir nepieciešama WC, tad jāizkaļ aizmūrētās durvis uz Kluba ēkas WC, jāatjauno ūdens pieslēgums pašiem, kā arī telpu iekšējais remonts, durvju nomaiņa (ja nepieciešams) utt jāveic pašiem.