Kluba ēka


Ir pieejamas visas 1. stāva telpas. 2. stāvā darbosies pasākumu zāle (bijusī aktu zāle) un bārs.


Piemērota dizaina objektu, žurnālu un grāmatu, mākslas priekšmetu, apģērbu, apavu veikalam, kafejnīcai, ēdnīcai, studijai vai cita veida darbībai, kas ir atvērta apmeklētājiem.

Ēkā ir elektrība. Ir WC, bet jāatjauno ūdens pieslēgums pašiem, kā arī telpu iekšējais remonts, logu paplašināšana (ja nepieciešams) un durvju nomaiņa utt jāveic pašiem.


1. stāvs


2. stāvs

Otrais stāvs pieejams atsevišķiem pasākumiem, nodarbībām, semināriem, prezentācijām un citām aktivitātēm.