Siltummezgla ēka


Daļa no ēkas ar atsevišķu ieeju un vairākām telpām.

Ēkā ir elektrība. Ir WC, bet jāatjauno ūdens pieslēgums pašiem, kā arī telpu iekšējais remonts, logu un durvju nomaiņa (ja nepieciešams) jāveic pašiem.