Mūsu recepte – iesaistīties, lai panāktu sev vēlamas izmaiņas!

2013. gadā vairāki entuziasti no kultūras un pilsētpētniecības nozarēm sāka organizēt aktivitātes, lai varētu atvērt rīdziniekiem ēkas, kas netiek izmantotas un nodrošinātu telpas tiem, kas realizē sabiedrisku darbību, strādā kultūras jomā, palīdz sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām un maznodrošinātajiem, meklā jaunus risinājumus vai uzsāk inovatīvus projektus. Dažu gadu laikā mēs izveidojām finansiāli neatkarīgu organizāciju “Free Riga”, kas jau ir atvērusi 7 privātīpašumus Rīgā ar kopumā vairāk nekā 20 000 m2. Ir uzsākta radošo kvartālu veidošana Tallinas ielā 10 (Tallinas ielas kvartāls) un Puškina ielā 10 un Turgēņeva ielā 13, 15 un 17 (Lastādijas kvartāls), pāris gadus ir darbojušās radošās teritorijas Dzirnavu ielā 27 (D27), Ūdens ielā 2 (Zunda dārzs), Līsknas ielā 26 un Vecrīgā – Kalēju ielā 57 un Alksnāju ielā 16, kas ļāvis mums attīstīt pagaidu lietošanas modeli. Šajā procesā esam saņēmuši atbalstu gan no iedzīvotājiem, gan Rīgas domes un dažādu jomu profesionāļiem. Mēs mēģinām veikt uzlabojumus pilsētā, kas patīk ne tikai mums, bet ir vajadzīgi arī citiem mūsu pilsētā.